تعزیه حصار خروانwww.taziye-hasar.ir http://taziye-hasar.mihanblog.com 2020-08-06T22:24:18+01:00 text/html 2016-09-29T02:20:45+01:00 taziye-hasar.mihanblog.com هیئت جوادالائمه حصارخروان اطلاعیه محرم1395 http://taziye-hasar.mihanblog.com/post/37 <div style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8269221942/IMG_20161001_090813.jpg" target="" title=""><img style="width: 460px; height: 344px;" src="http://s8.picofile.com/file/8269221942/IMG_20161001_090813.jpg" alt="" border="0" hspace="0" align="bottom" vspace="0"></a></div> text/html 2015-10-12T15:12:17+01:00 taziye-hasar.mihanblog.com هیئت جوادالائمه حصارخروان محرم1394 http://taziye-hasar.mihanblog.com/post/36 <div style="text-align: center; font-family: Mihan-Nassim; color: rgb(0, 153, 0);"><font size="4">گزارش زیبای شبکه 4 از تکیه زنده یاد حاج سید صمد تقوی در شهرک حصار خروان قزوین<br></font>[http://www.aparat.com/v/iWxKC]<br><br><font size="5"><a style="color: rgb(0, 204, 204);" href="http://www.taziye-hasar.ir/extrapage/kilip94" target="" title="">کلیپ های تصویری محرم 94</a></font><br></div> text/html 2014-11-05T06:32:39+01:00 taziye-hasar.mihanblog.com هیئت جوادالائمه حصارخروان مراسمات و گزارشات محرم 1393 http://taziye-hasar.mihanblog.com/post/33 <font size="4" color="#009900"> </font><div align="center"><font class="text4" size="4" color="#009900"><font size="5"><a href="http://taziye-hasar.mihanblog.com/extrapage/tasviri93" target="" title="">کلیپ های تصویری محرم 1393</a></font><font size="5"><a href="http://taziye-hasar.mihanblog.com/extrapage/tasviri93" target="" title=""><br></a></font><br><br><br><br>لینک متن مصاحبه خبرگزاری فارس با مسولین تکیه زنده یاد حاج سید صمد تقوی</font><font size="4" color="#009900"><br><br><a href="http://tnews.ir/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2/124719550262.html#%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%AA-52-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1" target="_blank" title="">مصاحبه اول</a><br><br><a href="http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13930813000248" target="_blank" title="">مصاحبه دوم</a><br><br><br></font></div><div align="center"><font size="4" color="#009900"><a href="http://www.qchto.ir/?type=dynamic&amp;lang=1&amp;id=1182#" target="_blank" title="">لینک گزارش میراث فرهنگی استان قزوین از تعزیه حضرت علی اکبر محرم 1393 در تکیه زنده یاد حاج سید صمد تقوی استان قزوین شهرک حصار خروان</a><br><br><br><a href="http://www.qchto.ir/?type=dynamic&amp;lang=1&amp;id=1183" target="_blank" title="">لینک مراسم <font face="arial">تجلیل از پیرغلامان حصار خروان شهرستان البرز استان قزوین با حضور محمد علی حضرتی مدیر کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان قزوین و غلامرضا حسن پور فرماندار شهرستان البرز و مسولین تکیه زنده یاد حاج سید صمد تقوی</font></a><br><br><font face="arial"><a href="http://www.farsnews.com/imgrep.php?nn=13930808000685" target="_blank" title="">لینک گزارش تصویری خبرگزاری فارس از تعزیه حضرت مسلم بن عقیل در تکیه زنده یاد حاج سید صمد تقوی شهرک حصار خروان</a><br><br><a href="http://www.bornanews.ir/Pages/PicNews-8340.aspx" target="_blank" title="">لینک گزارش تصویری خبرگزاری برنا از تکیه زنده یاد حاج سید صمد تقوی</a><br><br><a href="http://jamnews.ir/TextVersionDetail/407596" target="_blank" title="">لینک معرفی تعزیه های دهه اول محرم در مکان های مهم به نقل از جام نیوز</a></font></font></div><font size="4" color="#009900"> </font> text/html 2014-10-24T10:04:03+01:00 taziye-hasar.mihanblog.com هیئت جوادالائمه حصارخروان فروش فیلم های تعزیه http://taziye-hasar.mihanblog.com/post/31 <font size="5"> </font><div align="center"><font size="5"><font color="#33CC00"></font></font><br><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">علاقمندان برای تهیه فیلم های&nbsp; مجالس تعزیه محرم 1390-1391-1392-1393 به صورت CD و DVD تصویری و صوتی MP3&nbsp; با کیفیت عالی و اصلی&nbsp; با شماره&nbsp;های زیر تماس حاصل نمایند</font><p><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"><a href="http://s5.picofile.com/file/8161899084/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF.xlsx.html" target="_blank" title="">دانلود لیست تعزیه های محرم 90-91-92-93 جهت سفارشات</a></font></font><br><font face="times new roman,times,serif" size="5"><br></font></p><p></p> <div align="center"><br><font face="Times New Roman" size="5"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">09127844621-09126825302</font><br><br>ارسال به تمام نقاط کشور<br></font><hr><font face="Times New Roman" size="5"><br><font size="6"><b><br><a href="http://www.taziye-hasar.ir/extrapage/tasviri93" target="_blank" title="">کلیپ هایی از مجالس تعزیه محرم </a><a href="http://www.taziye-hasar.ir/extrapage/tasviri93" target="_blank" title="">1393</a><br><br></b></font></font><hr><font face="Times New Roman" size="5"><font size="6"><b><br>عکس های مجالس تعزیه محرم 1393 <br>تکیه زنده یاد حاج سید صمد تقوی<br><br><a href="http://taziye-hasar.mihanblog.com/extrapage/hazrateali93" target="_blank" title="">تعزیه حضرت علی</a> <br><a href="http://taziye-hasar.mihanblog.com/extrapage/shahecheragh93" target="_blank" title="">تعزیه حضرت شاهچراغ</a> <br><a href="http://taziye-hasar.mihanblog.com/extrapage/hazratezahra93" target="_blank" title="">تعزیه حضرت زهرا</a> <br><a href="http://taziye-hasar.mihanblog.com/extrapage/moslem93" target="_blank" title="">تعزیه حضرت مسلم</a> <br><a href="http://taziye-hasar.mihanblog.com/extrapage/teflan93" target="_blank" title="">تعزیه طفلان مسلم</a> <br><a href="http://taziye-hasar.mihanblog.com/extrapage/hor93" target="_blank" title="">تعزیه حر</a> <br><a href="http://taziye-hasar.mihanblog.com/extrapage/hazratealiakbar93" target="_blank" title="">تعزیه حضرت علی اکبر</a> <br><a href="http://taziye-hasar.mihanblog.com/extrapage/hazrateghasem93" target="_blank" title="">تعزیه حضرت قاسم</a> <br><a href="http://taziye-hasar.mihanblog.com/extrapage/hazrateabas93" target="_blank" title="">تعزیه حضرت عباس</a> <br><a href="http://taziye-hasar.mihanblog.com/extrapage/emam93" target="_blank" title="">تعزیه امام حسین</a> <br></b></font></font></div></div></div><font size="5"> </font> text/html 2012-09-19T08:27:48+01:00 taziye-hasar.mihanblog.com هیئت جوادالائمه حصارخروان تکیه زنده یاد حاج سید صمد تقوی 1392 http://taziye-hasar.mihanblog.com/post/23 <div align="center"><font color="#33ccff" size="3"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(0,0,0)"></span></font></div> <p align="center"><font color="#33ccff" size="3"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(0,0,0)"></span></font></p> <p align="center"><font style="BACKGROUND-COLOR: #00cccc" color="#33ccff" size="3"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(0,0,0)"></span></font></p> <p align="center"><font style="BACKGROUND-COLOR: #00cccc" size="3"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(0,0,0)"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(0,0,0)"><font size="6" face="georgia,times new roman,times,serif"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(0,0,0)"><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(0,0,0)"><font size="6" face="georgia,times new roman,times,serif"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(0,0,0)"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(0,0,0)"><font size="6" face="georgia,times new roman,times,serif"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(0,0,0)"><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(0,0,0)"><font size="6" face="georgia,times new roman,times,serif"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(0,0,0)"><strong><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(0,0,0)"><font size="6" face="georgia,times new roman,times,serif"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(0,0,0)"><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(0,0,0)"><font color="#33ccff" size="6" face="georgia,times new roman,times,serif"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(0,0,0)"></span></font></span></font></span></font></span></strong></span></font></span></font></span></font></span></span></font></span></font></span></font></span></span></font></p> <p align="center"><font style="BACKGROUND-COLOR: #00cccc" color="#33ccff" size="3"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(0,0,0)"></span></font><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(0,0,0)"></span></font></p> <p align="center"><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(0,0,0)"><font size="6" face="georgia,times new roman,times,serif"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(0,0,0)"><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(0,0,0)"><font color="#33ccff" size="6" face="georgia,times new roman,times,serif"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(0,0,0)"><strong></strong></span></font></span></font></span></font></span></font></p> <p align="center"><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(0,0,0)"><font size="6" face="georgia,times new roman,times,serif"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(0,0,0)"><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(0,0,0)"><font color="#33ccff" size="6" face="georgia,times new roman,times,serif"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(0,0,0)"></span></font></span></font></span></font></span></font></p> <p align="center"><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(0,0,0)"><font size="6" face="georgia,times new roman,times,serif"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(0,0,0)"><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(0,0,0)"><font face="georgia,times new roman,times,serif"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(0,0,0)"></span></font></span></font></span></font></span></font><font size="4">کسب مقام اول در دومین سوگواره های بین المللی عاشورایی عکس و پوستر هیأت<br><br><font size="2">در بین پنج هزار عکس ارسالی در سراسر ایران به&nbsp; سوگواره های بین المللی عاشورایی عکس و پوستر عکس برگزیده هیئت جوادالائمه شهرک حصار خروان تکیه زنده یاد حاج سید صمد تقوی مقام اول را کسب نمود</font></font><br></p><p align="center"><font face="georgia,times new roman,times,serif"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(0,0,0)"><font face="georgia,times new roman,times,serif"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(0,0,0)"><font face="georgia,times new roman,times,serif"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(0,0,0)"><font face="georgia,times new roman,times,serif"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(0,0,0)"> </span></font></span></font></span></font></span></font></p><table style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 99.57%; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; HEIGHT: 87px; FONT-SIZE: 11px; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid"><font color="#33ccff">&nbsp;</font><a title="" href="http://s5.picofile.com/file/8122786818/misam_maleki_ghazvini2.jpg" target=""><font color="#33ccff"><img style="WIDTH: 254px; HEIGHT: 225px" alt="" src="http://s5.picofile.com/file/8122786818/misam_maleki_ghazvini2.jpg" align="bottom" border="0" height="398" hspace="0" width="138"></font></a></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid"><font color="#33ccff">&nbsp;</font><a title="" href="http://s5.picofile.com/file/8122786526/Tazie_Hasar_Khorvan_Meysam_Maleki_Qazvini_66_.jpg" target=""><font color="#33ccff"><img alt="" src="http://s5.picofile.com/file/8122786526/Tazie_Hasar_Khorvan_Meysam_Maleki_Qazvini_66_.jpg" align="bottom" border="0" height="209" hspace="0" width="218"></font></a></td></tr></tbody></table> <p align="center"><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(0,0,0)"><font size="6" face="georgia,times new roman,times,serif"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(0,0,0)"><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(0,0,0)"><font face="georgia,times new roman,times,serif"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(0,0,0)"><font size="6"> </font></span></font></span></font></span></font></span></font></p><p><font size="3">با تشکر ویژه از جناب آقای میثم ملکی قزوینی به عنوان عکاس</font><br></p><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><font size="6" face="georgia,times new roman,times,serif"><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><font face="georgia,times new roman,times,serif"><font size="6"><font color="#33ccff"> <p> </p><hr style="WIDTH: 708px; HEIGHT: 5px" size="5"> </font></font></font></font></font></font> <p align="center"><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(0,0,0)"><font size="6" face="georgia,times new roman,times,serif"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(0,0,0)"><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(0,0,0)"><font face="georgia,times new roman,times,serif"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(0,0,0)"></span></font></span></font></span></font></span></font></p><br><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><font size="6" face="georgia,times new roman,times,serif"><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><font face="georgia,times new roman,times,serif"><font size="6"><p align="center"> </p></font> <p><font size="6"><font size="6"> </font></font></p><table style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 99.85%; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; HEIGHT: 211px; FONT-SIZE: 11px; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid"><font color="#33ff33" size="5"><font color="#000000" size="4">تصاویر محرم 1391</font> </font></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid"><font color="#33ff33" size="4">&nbsp;<font color="#000000">تصاویر محرم 1392</font> </font></td><td style="vertical-align: top;"><br></td></tr> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid"><font color="#33ccff">&nbsp;<a title="" href="http://taziye-hasar.mihanblog.com/extrapage/91" target=""><img style="width: 204px; height: 185px;" alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7780747632/%D8%AD%D8%B1_%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B320_Copy_.png" align="bottom" border="0" hspace="0"></a></font></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid"><font color="#33ccff">&nbsp;<a title="" href="http://taziye-hasar.mihanblog.com/extrapage/ax92" target=""><img style="width: 193px; height: 204px;" alt="" src="http://s1.picofile.com/file/8101564968/12754640966727584982_1_.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></a></font></td><td style="vertical-align: top;"><br></td></tr></tbody></table><font size="6"><font color="#33ccff" size="5"><a title="" href="http://taziye-hasar.mihanblog.com/extrapage/kilip92" target=""> <p align="right"><font color="#33ccff" size="5"> </font></p></a><hr><font color="#33ccff" size="5"> </font> <p align="right"><font color="#000000">تعزیه قدیمی-مربوبط به دهه 1350 روز عاشورا تعزیه امام حسین-کربلایی رمضان خلیلی-تکیه زنده یاد حاج سید صمد تقوی</font></p><p align="right"><font color="#33ccff">[http://www.aparat.com/v/7ZGp5]</font></p></font></font></font></font></font></font><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><font size="6" face="georgia,times new roman,times,serif"><font size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><font face="georgia,times new roman,times,serif"><font color="#33ccff"><hr> </font> </font></font></font></font>